Företag

Home / Företag

Bästa företagare,
Våra namn är Jack Norrena och Linnéa Johansson, vi sitter som projektledare för
KEY-dagen 2019. Tillsammans med vår fantastiska projektgrupp arbetar vi för att KEY-dagen
2019 ska bli något utöver det vanliga! I år kommer denna fantastiska dag att gå
av stapeln den 27:e november.

Dagen kommer till stor del att bestå av en näringslivsmässa som hålls utanför Aula
Magna samt i Transformum där flödet av studenter är stort. Allt för att så många som
möjligt ska kunna ta del av det som erbjuds under dagen. Ni företagare får under dagen
möjligheten att möta drivna studenter vilket kan vara bra både ur ett
marknadsföringssyfte samt ur ett rekryteringssyfte.

Under KEY-dagen kommer ni även ges möjligheten att hålla kontaktsamtal med
studenterna. Detta kan enkelt beskrivas som en arbetsintervju utan krav. Studenterna ni
träffar är i förväg noga utvalda. Ni företag kommer även att få en värd som kommer att
vara er trygghet på universitetet. Värden är en student som är bekväm i miljön på
universitetet samt väl förberedd för hur dagen kommer att fortlöpa.

Under dagen kommer även en föreläsning att hållas, vem det blir kommer publiceras senare under hösten.

Dagen avslutas med en storslagen bankett under kvällen där ni får träffa representanter
från de andra företagen samt de studenter som deltagit och arrangerat mässan. Syftet är
att under mer avslappnade omständigheter kunna knyta kontakter samt nätverka. Vi i
projektgruppen välkomnar er företagare till ett av årets absolut mest givande event.

Vi ser fram emot att ses den 27:e november!

Bästa hälsningar
Jack Norrena och Linnéa Johansson
Projektledare KEY-dagen 2019