Företag

Home / Företag

Bästa företagare,

Mitt namn är Evelina Bergsten och jag är tillsammans med Anna Olofsson projektledare för KEY-dagen 2017. Tillsammans med tretton andra drivna studenter arbetar vi för att KEY-dagen 2017 ska bli en minnesvärd dag! I år kommer denna fantastiska dag att gå av stapeln den 29:e november.

Dagen kommer till stor del bestå av en företagsmässa som hålls utanför Aula Magna där flödet av studenter är stort. Allt för att så många som möjligt ska kunna ta del av dagen. Ni företagare får under dagen möjligheten att möta studenter vilket kan vara bra både ur ett marknadsföringssyfte samt ett rekryteringssyfte. 

Under KEY-dagen kommer ni även ges möjligheten att hålla kontaktsamtal med studenter. Detta kan enkelt beskrivas som en arbetsintervju utan krav. Studenterna ni träffar är i förväg utvalda. Ni företag kommer även att få en värd som kommer att vara er trygghet på universitetet. Värden är en student som är bekväm i miljön på universitetet och väl förberedd för hur dagen kommer att fortlöpa.

Under dagen kommer även föreläsningar att hållas där vi i år stolt kan presentera Klas Danielsson och Per Holknekt som årets föreläsare under KEY-dagen. Under pre-KEY  har vi Helena Engström som kommer att berätta om entreprenörskap. Dessa kan ni läsa mer om här på keydagen.se.

Dagen avslutas med en storslagen bankett under kvällen där Ni får träffa representanter för de andra företagen samt de studenter som deltagit och arrangerat mässan. Syftet är att under mer avslappnade omständigheter kunna knyta kontakter och nätverka. Vi i projektgruppen välkomnar er företagare till ett av årets absolut roligaste event. Vi ses den 29:e november!

Bästa hälsningar
Evelina Bergsten och Anna Olofsson
Projektledare KEY-dagen 2017