Karriärsamtal

Home / Karriärsamtal

Hur mycket ska jag begära i lön? Vad händer om jag inte får jobb? Måste jag sätta upp mål för min karriär?
Att ställa om från plugget till yrkeslivet är inte alltid helt enkelt. Känner du igen dig?

Under KEY-dagen finns det möjlighet till karriärsamtal med Samuel Ellemark, ansvarig för Nyexade medlemmar på Civilekonomerna.

  • Mejla projektledare@keydagen.se för att boka ett karriärsamtal.
  • Skriv “Karriärsamtal” i rubriken.
  • Sista anmälningsdag är den 17:e november.