Projektledare

Tindra Skeppstedt och Linn Elmström

Som projektledare har man det yttersta ansvaret för projektet. Det är projektledarna som har valt in projektgruppen och hjälper dem att bolla med idéer och ser till att gruppen får rätt förutsättningar för att kunna genomföra uppgifterna i respektive grupp.

Kontakta oss här: projektledare@keydagen.se

Ekonomiansvariga

Eleonora Eriksson och Agnes Hager

Som ekonomiansvarig har man ansvar för projektets ekonomi. Att upprätthålla och följa en budget, fakturera och sköta bokföringen. Att se till så de andra ansvarsområden har kapital är också en viktig uppgift.

Kontakta oss här: pgkeydagen@gmail.com

Sammarbetsansvariga

Jasmin Ammar och Alicia Björklund

Samarbetsansvariga har som uppgift att hålla god dialog med tidigare samarbetspartners och konstruera nya samarbeten inför KEY-dagen. Även under mässan så är det samarbetsansvariga som har kontakten med samarbetspartners och att de är nöjda och har allt de behöver.

Kontakta oss här: samarbetsansvariga.key@gmail.com

Marknadsföringsansvariga

Moa Phikakoski och Nora Johannesson

Som marknadsföringsansvarig har man hand om att marknadsföra KEY. Skapa och lägga ut inlägg på sociala medier, göra hemsida och skapa kontakter till att marknadsföra KEY är huvuduppgiften.

Kontakta oss här: marknadsforing.key@gmail.com

Mässansvariga

Linnéa Lindh och Elsa Nilsson

Som mässansvarig sköter man planeringen och logistiken för mässan, genom att boka lokaler, sköta tidsplanen och se till att dagen flyter på.

Kontakta oss här: pgkeydagen@gmail.com

Bankettansvariga

Anna Eriksson och Amanda Persson

Banketten som sker på kvällen behöver självklart också planeras och fixas. Som bankettansvarig sköter du all planering och genomförande av banketten samt bokning av lokal. Det är också bankettansvariga som är toastmasters för kvällen.

Kontakta oss här: pgkeydagen@gmail.com

Företagsansvariga

Elin Johansson, Ida Corneliusson och Mariam Elhiri

Som företagsansvarig kontaktar du intressanta och relevanta företag till mässan samt håller all kontakt med företagen. Du håller även koll på att företagen är nöjda och har allt de behöver under mässan.

Kontakta oss här: foretagsansvariga.key@gmail.com