Projektledaren

Eleonora Eriksson

Som projektledare har man det yttersta ansvaret för projektet. Det är projektledaren som har valt in projektgruppen och hjälper dem att bolla med idéer samt säkerställa att gruppen får rätt förutsättningar för att kunna genomföra uppgifterna i respektive grupp.

Kontakta oss här: projektledare@keydagen.se

Marknadsföringsansvariga

Julius Augustsson & Leo Westman

Som marknadsföringsansvariga har vi hand om att marknadsföra KEY. Men även skapa och lägga ut inlägg på sociala medier, göra hemsida samt bilda kontaktnät i syfte att främja KEY.

Kontakta oss här: marknadsforing.key@gmail.com

Ekonomi & Sammarbetsansvariga

Adam Svensson & Rami Amara

Som ekonomiansvarig har man ansvar för projektets ekonomi. Att upprätthålla och följa en budget, fakturera och sköta bokföringen. Att se till så de andra ansvarsområden har kapital är också en viktig uppgift. Samarbetsansvariga har vidare i uppgift att hålla god dialog med tidigare samarbetspartners och konstruera nya samarbeten inför KEY-dagen. Även under mässan så är det samarbetsansvariga som har kontakten med samarbetspartners och säkerställer att de är nöjda samt att de har allt de behöver.

Kontakta oss här: Rami.amara02@hotmail.com

Mässansvarig

Elvin Sabelström

Som mässansvarig sköter man planeringen och logistiken för mässan, genom att boka lokaler, sköta tidsplanen och se till att dagen flyter på.

Kontakta mig här: pgkeydagen@gmail.com

Bankettansvarig

Elise Holmström

Banketten som sker på kvällen behöver självklart också planeras och fixas. Som bankettansvarig sköter du all planering och genomförande av banketten samt bokning av lokal. Det är också bankettansvarig som är toastmaster för kvällen.

Kontakta mig här: pgkeydagen@gmail.com