Samarbetspartners

Home / Samarbetspartners

KEY-dagens huvudsamarbetspartners!

 

Nordea Bank AB är en av de största bankerna i norra Europa och grundades år 2000 genom sammanslagning av flera nordiska banker. De har över 30 000 anställda och verkar i 19 olika länder varav 8 räknas till bankens hemmamarknader, vilka inkluderar Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Nordea erbjuder flera finansiella tjänster till både företag och privatpersoner.

Nordea kan dessutom stoltsera med att blivit utsedda till bästa leverantör av private banking-tjänster i Norden och Baltikum för nionde året i rad.

 

Handelshögskolan är en del av Karlstads universitet och har sin början i grundandet av ekonomutbildningen i slutet av 60-talet, då som en filial åt Göteborgs universitet. 1999 bildades vad som nu är Karlstads Universitet och som växer för varje år. Idag har Handelshögskolan bland annat utbildningar inom fastighetsekonomi, turistekonomi, rättsvetenskap, IT-design och personal och arbetsliv. 2011 fick universitetet även rätten att examinera civilekonomer. Idag läser ungefär 2000 studenter på handelshögskolan både på grundnivå, avancerad nivå eller genomgår sin forskarutbildning.

Förutom utbildningen så jobbar Handelshögskolan även med forskning i världsklass. Bland annat finns CTF belagd i samma byggnad där forskning inom värdeskapande av tjänster görs. Annan forskning som också bland annat görs är tjänsteutvecklingen inom kollektivtrafiken (SAMOT) samt ämnesforskning inom företags- och nationalekonomi.

 

Grant Thornton är Sveriges största revisions- och konsultföretag med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Vi erbjuder tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Vi har ca 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige är medlem inom en av världens ledande paraplyorganisationer, Grant Thornton International, vars medlemsföretag har ca 35 000 medarbetare i ca 120 länder.

Att arbeta med entreprenörer är något mycket speciellt – det är människor som brinner för sina företag och idéer. Vi hjälper våra kunder att frigöra sin potential att växa, utveckla sina affärer och förverkliga sina drömmar. Det ger tidig och nära kundkontakt och du får se helheten i uppdragen. Vi tror inte på stela hierarkier, utan på informella team med en rak dialog. Hos oss kan du få en stark ställning som ung – det viktiga är att du är engagerad. Läs mer på www.grantthornton.se/student

 

--------------------------

Samarbetspartners