Samarbetspartners

Home / Samarbetspartners

KEY-dagens huvudsamarbetspartners!

 

Nordea Bank AB är en av de största bankerna i norra Europa och grundades år 2000 genom sammanslagning av flera nordiska banker. De har över 30 000 anställda och verkar i 19 olika länder varav 8 räknas till bankens hemmamarknader, vilka inkluderar Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Nordea erbjuder flera finansiella tjänster till både företag och privatpersoner.

Nordea kan dessutom stoltsera med att blivit utsedda till bästa leverantör av private banking-tjänster i Norden och Baltikum för nionde året i rad.

 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet erbjuder flera utbildningsprogram och vår forskning håller hög internationell nivå. En stor del av den är kopplad till Centrum för tjänsteforskning (CTF), en av universitetets excellenta forskningsmiljöer. Handelshögskolan har aktiv samverkan med det omgivande samhället i både offentlig och privat sektor.

– Med stor kunskap kommer ett stort ansvar, säger Martin Grimberg Löfgren, prefekt på Handelshögskolan. Vi bidrar till en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Handelshögskolor är delaktiga i att lösa stora frågor och problem - då ska vi göra detsamma när det gäller hållbarhet.

Vid Handelshögskolan kan du läsa följande program;

 • Civilekonomprogrammet
 • Fastighetsekonomi
 • Internationella affärer
 • IT, projektledning och affärssystem
 • IT-design
 • Affärssystem och ekonomi
 • Systemdesign
 • Juristprogrammet
 • Personal och arbetsliv
 • Turismprogrammet
 • Webbutvecklare

Läs mer om Handelshögskolan vid Karlstads universitet (www.kau.se/hhk)

 

Grant Thornton är Sveriges största revisions- och konsultföretag med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Vi erbjuder tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Vi har ca 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige är medlem inom en av världens ledande paraplyorganisationer, Grant Thornton International, vars medlemsföretag har ca 35 000 medarbetare i ca 120 länder.

Att arbeta med entreprenörer är något mycket speciellt – det är människor som brinner för sina företag och idéer. Vi hjälper våra kunder att frigöra sin potential att växa, utveckla sina affärer och förverkliga sina drömmar. Det ger tidig och nära kundkontakt och du får se helheten i uppdragen. Vi tror inte på stela hierarkier, utan på informella team med en rak dialog. Hos oss kan du få en stark ställning som ung – det viktiga är att du är engagerad. Läs mer på www.grantthornton.se/student

 

--------------------------

Samarbetspartners 2020