Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. I anda av hållbar tillväxt skapar vi framtiden tillsammans med entreprenörsföretag. Genom rådgivning vill vi bidra till ett långsiktigt och hållbart företagande utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Vi erbjuder våra kunder tjänster inom ekonomistyrning, revision, skatt, specialistrådgivning och hållbarhet.

Här erbjuder vi våra medarbetare stora möjligheter att utmanas och utvecklas. Hos oss är du viktig, du syns för vem du är och inte bara dina prestationer.


Nordeas vision är att vara förstahandsvalet för kunder som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster  – med sikte på en hållbar framtid. Vi är en fullservicebank med 200 års erfarenhet av att stötta och bidra till tillväxt i de nordiska ekonomierna. Våra värderingar är djupt rotade i dessa öppna, progressiva och samarbetsorienterade samhällen.

Vi är den största banken i Norden och har en stark marknadsposition i alla våra fyra affärsområden: Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions och Asset & Wealth management.

För er KarlEkons erbjuder vi bland annat kunskap och seminarier och är med på eran KEY-dag och ibland bjuder vi in till träffar där vi kan nätverka med varandra
 


PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå våra kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas verksamheterna befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!


Akavia är det nya fackförbundet för dig som ekonom. Akavia, AKA för akademi och VIA för väg, alltså den akademiska vägen. Namnet bygger på löftet att varje medlem ska få utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen. Nu är vi större och starkare tillsammans med 130 000 medlemmar.

Vi erbjuder en samlad spetskompetens i alla viktiga frågeställningar och engagerar oss självklart i din och varje medlems unika situation. Du får tillgång till ett nätverk av både andra medlemmar och specialister, dels för att ha tillgång till andras perspektiv och kunskap, dels som en viktig del av att bygga den akademiska stoltheten. 

Om du pluggar ekonomi är Akavia ditt fackförbund eftersom vi har den samlade kompetensen, kunskapen, erfarenheten och styrkan för dig som valt den akademiska vägen. Under studietiden är medlemskapet kostnadsfritt för att du ska få ett ännu bättre stöd i mötet med framtidens arbetsmarknad. Kom förbi oss på KEY-dagen och bli medlem samt få tips på hur just du bör använda medlemskapet under studietiden!


Handelshögskolan

Handelshögskolan på Karlstads universitet studerar 3 200 studenter och 150 internationella studenter kurser och program inom arbetsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Här arbetar 140 anställda med att utbilda och forska för att förmedla och skapa kunskap som är till nytta för både individen och samhället. Det är något som sker varje dag och tillsammans med studenter, näringsliv och organisationer i privat och offentlig sektor, i Sverige och globalt. Det är också ett arbetssätt som speglas i vårt motto: ”Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.” Handelshögskolans forskning bedrivs både inom ämnen och vid CTF, Centrum för tjänsteforskning – en av de internationellt ledande miljöerna för forskning om tjänster och tjänsteinnovation. Handelshögskolan vid Karlstads universitet är ackrediterade inom ramen för AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business) och är medlem i PRME (the Principles for Responsible Management Education).